Il-Ħadd 22 ta' April 2018

Merħba fis-sit elettroniku

tal-Kunsill Lokali tal-Qrendi

Informazzjoni dwar is-Soċjetajiet u l-Għaqdiet tal-Qrendi

 • Qrendi Boċċi Club
 • Triq Antonio Chircop,
 • Il-Qrendi
 • Contact: Manuel Sciberras (President)

 • Qrendi Scout Group
 • Pastoral Centre - Zurrieq Road,
 • Qrendi
 • Tel: +356 7905 0734
 • e-mail: qrendi_scouts@hotmail.com
 • Contact: Group Scout Leader - David Schembri

 • Partit Laburista Qrendi
 • Ċentru Laburista,
 • 34, Triq il-Parroċċa,
 • Il-Qrendi
 • Tel: 9902 3777
 • e-mail: grixti.51@gmail.com
 • Contact Person: Joseph Grixti (Segretarju)
 • Partit Nazzjonalista
 • ‘Dar il-Paċi’,
 • Triq il-Parroċċa,
 • Il-Qrendi
 • Tel: 9948 7546
 • Contact Person: Noel Polidano (Segretarju)