Is-Sibt 24 ta' Marzu 2018

Merħba fis-sit elettroniku

tal-Kunsill Lokali tal-Qrendi

Kunsill Lokali Qrendi – Is-Seba` Leġiżlatura (April 2013 – Marżu 2019)


Membri Tal-Kunsill

Mix-xellug għal-lemin:- Chris Falzon (Segretarju Eżekuttiv),
Daniela Farrugia (Kunsillier), Charles Zerafa (Viċi Sindku),
David Schembri (Sindku), Daniel Farrugia (Kunsillier), Olympia Sant Mifsud (Kunsillier)


Responsabiltajiet tal-Kunsillieri matul is-7 LeġiżlaturaDavid Schembri

SindkuCharles Zerafa

Viċi SindkuDaniel Farrugia

KunsillierDaniela Farrugia

KunsillierOlympia Sant Mifsud

Kunsillier