Il-Ħadd 22 ta' April 2018

Merħba fis-sit elettroniku

tal-Kunsill Lokali tal-Qrendi

Ritratti tal-Qrendi


It-Tempji tal-iMnajdra
It-Tempji ta' Ħaġar Qim
It-Tempji ta' Ħaġar Qim
Il-Ġwiebi tal-Misqa
Id-Dolmen ta' Misraħ is-Sinjura
Il-Knisja Parrokjali ddedikata lil Santa Marija
Il-Kappella ta' San Mattew tal-Maqluba
Is-Santwarju tal-Madonna tal-Ħniena
Il-Kappella ta' Sant'Anna
Il-Kappella ta' Santa Katerina
Il-Kappella tas-Salvatur
Il-Kappella tal-Madonna tal-Grazzja
Il-Ġnien tal-Kmand
Il-Palazz ta' Guarena
Il-Palazz ta' Guttenberg
It-Torri Kavallier
It-Torri ta' Xutu
It-Torri tal-Ħamrija
Il-Maqluba
Il-Ħnejja
Wied iż-Żurrieq
Il-Każin tas-Soċjeta` Mużikali Santa Marija
Il-Każin tas-Soċjeta` Filarmonika Lourdes
Il-Monument ta' Congrieve
Il-Mużew tal-Friefet u Insetti
M.U.S.E.U.M Tas-Subien
Il-Mitħna ta' Santa Katerina