Il-Ħadd 19 ta' Novembru 2017

Merħba fis-sit elettroniku

tal-Kunsill Lokali tal-Qrendi

Image List Expander Example

Laqgħa tal-Kunsill it-Tnejn 20 ta' Novembru fil-5:30

Published on 14 Nov 2017


Is-66 laqgħa tas-seba' leġislatura se tinżamm fl-Uffiċċju Amminstrattiv tal-Kunsill Lokali nhar it-Tnejn 20 ta' Novembru 2017 fil-5:30 pm. Il-laqgħa se tixxandar b'mod dirett fuq http://qrendilocalcouncil.org.mt/live-footage.html.